როგორ გამოვაქვეყნო

როგორ გამოვაქვეყნო?

ჩვენ ყველას მოვუწოდებთ გამოაქვეყნოს გადაუდებელი მედიცინის ჟურნალში. Გთხოვთ, წინასწარ დაუკავშირდეთ რედაქტორს lgesebua@gmail.com რათა შეთანხმდეთ გამოსაქვეყნებლ მასალაზე. შესაძლებელია სხვა უკვე წერდეს მსგავს სტატიას.

რა ტიპის სტატიები ქვეყნდება ჟურნალში?

ჩვენ ვაქვეყნებთ როგორც მოკლე პრაქტიკულ მიმოხილვებს, ასევე სიღრმისეულ ანალიზს სხვადასხვა სამედიცინო სინდრომის, პროცედურის თუ მკურნალობის შესახებ. Ქართულ ენაზე არსებული ლიტერატურის სიმწირის გამო, ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას რეცენზირებული სტატიების თარგმანებს ვუთმობთ.

რა იქნებოდა კარგი საკითხი გამოსაქვეყნებლად?

ნებისმიერი თემა, რომელიც აქტუალურია ზრდასრულთა და ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინის პრაქტიკაში, მისაღებია. აქტუალური თემატიკა მოიცავს სიმპტომურ მართვას, დიაგნოსტიკას, გადაუდებელი მედიცინისთვის აქტუალური პროცედურების აღწერას და კონკრეტული დაავადებების გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში მართვას/მკურნალობას.