ელენე დოფიძე

დიაბეტური კეტოაციდოზი

თარგმანი ელენე დოფიძე, MD Tintinalli’s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 9th edition by Judith Tintinalli, O. John Ma, et al. | Oct 18, 2019 შესავალი და ეპიდემიოლოგია  დიაბეტური კეტოაციდოზი (დკა) წარმოადგენს შაქრიანი დიაბეტის მწვავე, სიცოცხლისთვის საშიშ გართულებას....

ჰიპოგლიკემია გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში

თარგმანი ელენე დოფიძე, MD Tintinalli’s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 9th edition by Judith Tintinalli, O. John Ma, et al. | Oct 18, 2019 შესავალი ჰიპოგლიკემია უხშირესად შაქრიანი დიაბეტის მკურნალობის გართულებას წარმოადგენს, თუმცა,...