რა არის EmergencyJournal.ge

რა არის EmergencyJournal.ge

EmergencyJournal.ge მტკიცებით გადაუდებელ მედიცინას და კრიტიკული მედიცინას, უშუალოდ პაციენტის საწოლთან გამოყენებადი პრაქტიკული ინფორმაციის სახით აწვდის მკითხველს. ბლოგი განეკუთვნება FOAM (Free Open Access Meducation; ღია წვდომის უფასო სამედიცინო განათლების) ტიპის რესურსს და მოწოდებულია შექმნას ერთიანი ძლიერი პლატფორმა გადაუდებელი მედიცინის განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის. რადგან ჩვენი ძირითადი აუდიტორია გადაუდებელი და კრიტიკული მედიცინის რეზიდენტები და ექიმები არიან, მოწოდებულები ვართ EmergencyJournal.ge დამკვიდრდეს როგორც უწყვეტი სამედიცინო განათლების მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი და მაღალი სანდოობის მქონე რესურსი.

ვინ გვაფინანსებს

არავინ. EmergencyJournal.ge არ ფინანსედება რომელიმე ორგანიზაციის ან ინსტიტუციის მიერ, ჩვენ არ მიგვიღია ფინანსური/მატერიალური რესურსი რომელიმე იურიდიული/ფიზიკური პირისგან. ჩვენი არსებობის ხარჯებს, ჩვენ საკუთარი ჯიბიდან ვფარავთ. და ეს ამად ნამდვილად ღირს. თუ გსურს დაეხმარო EmergencyJournal.ge-ს, დააშეარე სტატია ანახე ვებ-გვერდი სხვასაც!